webinar register page

Webinar banner
Forstår du hva naboen sier?
En ny rapport viser at unge i Norden har stadig vanskeligere for å forstå hverandres språk. Engelsk er blitt mer vanlig blant de unge.
Men er det så farlig og hva betyr språk og kultur for det nordiske fellesskapet?
I rapporten «Har Norden et språkfellesskap?» har 2000 unge i hele Norden svart på sitt forhold til nabolandenes språk og kultur

Mar 18, 2021 01:00 PM in Copenhagen

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: André H. Jamholt.